Naše služby

Společnost A&T Money Service, s.r.o. nabízí následující služby:

 1. Fyzickým osobám:
  • vedení daňové evidence
  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)
  • zpracování přiznání k dani z příjmů včetně přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 2. Právnickým osobám:
  • vedení účetnictví
  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)
  • zpracování přiznání z příjmů právnických osob včetně výkazů (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha)
 3. Ostatní (pro FO i PO):
  • zpracování mzdové agendy
  • zpracování přiznání k silniční dani
  • zpracování přiznání k dani z nemovitostí
  • účetnictví pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD)
© pavelgrim at gmail com 2010