Reference

Společnost A&T Money Service, s.r.o. zajišťuje vedení kompletního účetnictví a daňové agendy pro společnosti:


Movist – Pavel Beer, Vysoké Popovice

AVES servis, s.r.o., Rapotice

pro cca. 1.000 bytů ve SVJ a BD v Brně a blízkém okolí

© pavelgrim at gmail com 2010